MAGISTRALNI PUTEVI  

 

 


Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje

NAZIV PROJEKTA
INVESTITOR
LOKACIJA
PERIOD IZGRADNJE
Rehabilitacija magistralnog puta M-7, deonica: izlaz iz Bačke Palanke
JP "PUTEVI SRBIJE"
Beograd
M-7
2008
Rehabilitacija magistralmog puta M-7, deonica: izlaz iz Bačke Palanke
JP "PUTEVI SRBIJE"
Beograd
M-7
2008
Poboljšanje kolovoza puta M-19 deonica: Mišar-Dumača
DIREKCIJA ZA PUTEVE OPŠTINE ŠABAC
M-19
2006-2007
Rehabilitacija magistralnog puta M-7,
deonica Novi Sad-Kać
JP "PUTEVI SRBIJE"
Beograd
M-7
2006
Izgradnja nove kolovozne trake na magistralnom putu
M-7, Novi Sad-Zrenjanin
JP "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA" N.Sad
JP "PUTEVI SRBIJE" Beograd
M-7
2005
Sanacija klizišta "Puckaroš" na putu M-22/1, Petrovaradin - Sr.Karlovci
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PUTEVE BEOGRAD
M22.1
2002-2003